Spolek LENIČKA

www.lenicka-zs.cz

Leničce už bude rok

 Rok se sešel s rokem a ač je to k neuvěření, 25. 4. 2014 to bude přesně rok, co vzniklo občanské sdružení Lenička. Na prvopočátku bylo přesvědčení, dobrá vůle skupinky holek, pomáhat ve Varnsdorfu dětem i dospělým, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní. Později jsme svoji činnost rozšířily do Šluknovského výběžku. Pomoci jsme musely co nejjednodušší formou, protože každá z nás má své zaměstnání a činnost v Leničce jsme musely omezit na náš volný čas a využít k tomu prostředků nám nejpřijatelnějších- prodejem rukodělných výrobků. Výrobky jsme samy vyráběly nebo získávaly zcela zdarma od lidí, kterým tato otázka také není lhostejná a naši ideu podporovali. Za to jim patří velký dík! Účastnily jsme se akcí jako jsou Varnsdorfské slavnosti, Loretánské slavnosti, Tolštejnské krasodění a jiné. Velké poděkování patří kolektivu MŠ Zahrádka, který nás velkou měrou podporuje a motivuje. Ještě jednou velké poděkování všem, kteří nás podporují darováním rukodělného výrobku, materiálu ( příze , korálky, drátky, látky, výplně), pozváním na prodejní akce. Děkujeme! Veškeré získané finanční prostředky získané v roce 2013 jsme rozdělily mezi 4 děti, kterým jsme pomohly a to nákupem zdravotních pomůcek, manduky, orthopedické obuvi a pomůcek jemné motoriky, v neposlední řadě jsme přispěly na lázeňskou péči jedné malé slečny. Za OS Lenička: Hanka Těšitelová, Pavlína Rosová, Bc. Miroslava Menšíková, Kateřina Sládková a Ivet

Jak můžete pomoci?

  • libovolným příspěvkem na náš transparentní bankovní účet 2300428139/2010
  • nákupem našeho vlastnoručně vyráběného zboží při osobním setkáním
  • nákupem zboží prezentovaného na našich stránkách nebo na Facebooku

Copyright © 2013 Občanské sdružení Lenička. Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil FRAPRO.cz s pomocí FreeCSSTemplates.com